Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy cynku

Kontynuując rozpoczętą serię wydawniczą instrukcji topienia stopów metali nieżelaznych, Instytut Odlewnictwa opracował instrukcję topienia stopów cynku, w której ujęto następujące grupy stopów: stopy cynku o niskiej zawartości aluminium (Z40A, Z40, Z41A, Z41, Z43A, Z43), stopy cynku o średniej zawartości aluminium (Z82 i Z105), stop cynku o wysokiej zawartości aluminium (Z284).

Instrukcja zawiera podstawowe wiadomości niezbędne przy produkcji odlewów ze stopów cynku. Przedstawiono ogólną charakterystykę stopów cynku, wpływ dodatków stopowych i zanieczyszczeń na właściwości odlewniczych stopów cynku, a także wpływ procesu przygotowania ciekłego metalu na jakość odlewów. Omówiono: urządzenia do topienia i kontroli procesu, proces przygotowania pieców i wsadu do wytopów, topienie i proces rafinacji. Przedstawiono również wytyczne odlewania do form piaskowych, metalowych (kokil) i pod ciśnieniem oraz wykaz dopuszczalnych substancji szkodliwych w środowisku pracy.

Istotne uzupełnienie niniejszej instrukcji stanowi zestawienie norm dotyczących stopów cynku oraz danych technologicznych stopów cynku, a także porównanie odlewniczych stopów cynku zawartych w normie europejskiej z normami zagranicznymi.

Instrukcję polecamy szczególnie pracownikom inżynieryjno-technicznym, wykwalifikowanym robotnikom odlewni oraz studentom Wydziałów Odlewniczych i Metalurgicznych.

Skip to content