PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE ŚWIATOWYM I KRAJOWYM

Proponowana publikacja jest piątą z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego i europejskiego rynku odlewów w 2012 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (42%), USA (13%) oraz Indie (9%). Produkcja polskich odlewni stanowi niezmiennie 1% globalnej produkcji odlewów. Wśród europejskich producentów odlewów liderem są Niemcy (24%), Polska plasuje się na ósmym miejscu (5%).

W dalszej części publikacji podano (opracowane na podstawie raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa AFS – American Foundry Society) prognozy sprzedaży odlewów do roku 2022 w podziale na gatunki odlewanych metali i symbole systemu klasyfikacji NAICS oraz prognozowane zmiany w amerykańskim przemyśle odlewniczym.

Informacje o sytuacji rynku odlewów w Polsce w 2012 r. (status organizacyjny, strukturę własnościową, wielkość produkcji odlewni krajowych, strukturę produkcji odlewów ze stopów żelaza [żeliwo szare i stopowe, żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe, staliwo] i metali nieżelaznych, stosowane technologie, zużycie materiałów wsadowych, eksport, strukturę produkcji, zatrudnienie i wydajność w odlewniach oraz sytuację finansową przemysłu odlewniczego) przedstawiono na podstawie wyników badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. W opracowaniu podano również szacunkowe dane dotyczące produkcji odlewów w 2013 roku i prognozy rozwoju krajowego przemysłu odlewniczego w 2014.

Skip to content