Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym

Publikacja przedstawia sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego, jest szóstą z kolei. Na wstępie przedstawiono w niej wiele informacji dotyczących światowego i europejskiego rynku odlewów w 2014 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (44%), USA (10%) oraz Indie (10%). Produkcja polskich odlewni stanowi niezmiennie 1% globalnej produkcji odlewów. W dalszej części publikacji podano (opracowane na podstawie raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa AFS – American Foundry Society) prognozy sprzedaży odlewów do roku 2024 w podziale na gatunki odlewanych metali i symbole systemu klasyfikacji NAICS oraz prognozowane zmiany w amerykańskim przemyśle odlewniczym. Informacje o sytuacji rynku odlewów w Polsce w 2015 r. (status organizacyjny, strukturę własnościową, wielkość produkcji odlewni krajowych, strukturę produkcji odlewów ze stopów żelaza [żeliwo szare i stopowe, żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe, staliwo] i metali nieżelaznych, stosowane technologie, zużycie materiałów wsadowych, eksport, strukturę produkcji, zatrudnienie i wydajność w odlewniach) przedstawiono na podstawie wyników badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie. W opracowaniu podano również szacunkowe dane dotyczące produkcji odlewów w 2016 roku i prognozy rozwoju krajowego przemysłu odlewniczego w latach 2016–2017.

Skip to content