Raport 2018

„Raport” z rocznej działalności Instytutu wydany był po raz pierwszy w 2008 roku i obejmował lata 2006–2007. W niniejszej publikacji zamieszczono informacje za 2018 rok, dotyczące: struktury i organizacji Instytutu Odlewnictwa, stanu zatrudnienia, systemu zarządzania jakością, realizowanego programu naukowego, badawczego i usługowego, a także informacje o uzyskanych patentach, nagrodach i wyróżnieniach oraz szkoleniach. Przedstawiono działalność wydawniczą, certyfikacyjną i normalizacyjną, a także zrealizowane inwestycje i działalność finansową. Zamieszczono również wykaz publikacji pracowników Instytutu.

 

Skip to content