Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Żeliwo ADI jest tworzywem o unikalnych właściwościach, łączącym wysoką wytrzymałość na rozciąganie i odporność na ścieranie z bardzo dobrą plastycznością. Dzięki tym właściwościom znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jako substytut staliwa stopowego i stali nawęglanej, bądź ulepszanej cieplnie. Ze względu na niskie koszty wytwarzania w porównaniu ze staliwem o zbliżonych właściwościach jest to tworzywo bardzo atrakcyjne, szczególnie w okresie recesji gospodarczej.

W publikacji, która ma na celu spopularyzowanie tego tworzywa w Polsce, przedstawiono właściwości żeliwa ADI i jego odmiany – stosowane jako nowoczesne stopy konstrukcyjne, możliwość produkcji supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego i żeliwa ADI, przykłady zastosowania ADI w różnych gałęziach przemysłu, prognozy rozwoju, a także badania i doświadczenia w zakresie obróbki cieplnej tego tworzywa oraz jego rozwój w Polsce. Opisano również w skrócie dwie linie do obróbki cieplnej ADI zainstalowane w Polsce – w Instytucie Odlewnictwa i w Odlewniach Polskich SA. Książka została wydana z okazji Forum Inżynierskiego pod tym samym tytułem zorganizowanego w listopadzie 2009 r.

Skip to content