SELF-HEALING MATERIALS AS BIOMIMETIC SMART STRUCTURES

„Jest to pozycja od dawna oczekiwana, która w sposób idealny wypełnia lukę dotyczącą opisu materiałów biomimetycznych. Praca odwołuje się do wyników najnowszych badań. Recenzent za szczególnie cenny uważa rozdział dotyczący termodynamiki procesów samoleczenia, bez znajomości której niemożliwe jest zrozumienie podstaw tego procesu.

Autorzy monografii bardzo dużo uwagi poświęcili materiałom organicznym, odchodząc od zwykle przyjętego schematu: materiały metaliczne, ceramiczne i… inne”.

Z recenzji prof. dr hab. inż. Pawła Zięby

„This is a title which has been needed for a long time. It perfectly fills the gap in the description of biomimetic materials and refers to the latest research into the matter. What I, as a reviewer, have found to be especially valuable is the chapter on the thermodynamics of the self-healing processes, since without a knowledge of thermodynamics, the principles of the process cannot be understood.

The monograph authors have devoted much attention to organic materials and departed from the usual division into metallic, ceramic and other materials.”

From the review by Professor Paweł Zięba, PhD Eng.

Skip to content