Statistical research in the Polish foundry industry

Streszczenie

W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Przedstawiono informacje dotyczące rynku odlewów w Polsce, w tym: status organizacyjny polskich odlewni, ich strukturę własnościową, wielkość produkcji, strukturę produkcji odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych, stosowane technologie, zużycie materiałów wsadowych, eksport, strukturę zatrudnienia oraz sytuację finansową przemysłu odlewniczego.

 

Skip to content