Wpływ warunków procesu spiekania na wybrane właściwości kompozytu TiN-TiB2

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego „Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe”, nr 91, 2015 r.

Przeprowadzono analizę wpływu dodatku TiB2 na spiekalność i właściwości fizyczno-mechaniczne kompozytów TiN-TiB2 z wykorzystaniem różnych metod spiekania – swobodnego, mikrofalowego, SPS/FAST, HPHT. Materiały o najwyższych właściwościach fizycznych i mechanicznych otrzymano z proszków mikrometrycznych o składzie 70% mas. TiN – 30% mas. TiB2 oraz 50% mas. TiN – 50% mas. TiB2. Wyniki badań wskazują, że ciśnieniowe metody spiekania intensyfikują procesy dyfuzyjne, co prowadzi do ograniczenia czasu spiekania do kilku minut w metodzie SPS/FAST lub sekund w metodzie wysokociśnieniowej. Zastosowanie niekonwencjonalnych technik spiekania pozwala otrzymać materiały o lepszym zagęszczeniu oraz lepszych właściwościach fizycznych i mechanicznych.

Skip to content