Wpływ wysokociśnieniowej obróbki wodnościernej na delaminację wybranych materiałów kompozytowych

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego „Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe”, nr 86, 2006 r.

Najnowsze osiągnięcia w rozwoju technologii wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego pozwalają na kształtowanie elementów kompozytowych o złożonych kształtach 2D i 3D. W przypadku tej technologii nie można mówić o całkowitym braku ograniczeń, bowiem problem delaminacji pozostał nierozwiązany. Zjawisko to, polegające na utracie spójności między warstwami kompozytu, w istotny sposób wpływa na jakość wyrobów z włóknistych materiałów kompozytowych.

Przedstawiona praca poszerza w znaczący sposób aktualną wiedzę na temat cięcia włóknistych materiałów kompozytowych z użyciem wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego, kładąc główny nacisk na określenie zbioru przyczyn wywołujących delaminację oraz możliwości jej ograniczenia. Zaprezentowane wyniki pozwalają wnioskować, że głównym powodem powstawania rozwarstwień kompozytów włóknistych przecinanych strumieniem wodnościernym są nierównomierności w dozowaniu ścierniwa do głowicy tnącej.

Zaproponowano układ do detekcji rozwarstwień podczas procesu przecinania. Układ taki, wykorzystujący czujniki drgań oraz emisji akustycznej wykazał swoją skuteczność i może zostać wykorzystany w praktycznych aplikacjach do cięcia wysokoodpowiedzialnych elementów z kompozytów włóknistych.

Skip to content