Współczesne Odlewnictwo. Studium literaturowe 2002-2007

Przegląd literatury z zagranicznych czasopism odlewniczych dotyczący takich zagadnień, jak: projektowanie procesów odlewniczych, stopy odlewnicze, technologiczne procesy wytwarzania odlewów, badanie procesów odlewniczych i odlewów, zastosowanie odlewów, strategia organizacji i zarządzania, ochrona środowiska, efektywność procesów odlewniczych, koszty produkcji w odlewniach.

Skip to content