ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ODPADOWYCH W ODLEWNICTWIE NA PRZYKŁADZIE POPIOŁÓW LOTNYCH

Przedstawiono pochodzenie, powstawanie, skład i analizę frakcyjną popiołów lotnych – materiałów odpadowych – ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach. Popioły lotne są niezwykle atrakcyjnym surowcem wtórnym ze względu na niską cenę i łatwą dostępność oraz szerokie możliwości zastosowania. Możliwości zastosowania popiołów lotnych w odlewnictwie, zwłaszcza jako jakościowo nowej fazy zbrojącej w metalowych materiałach kompozytowych przedstawiono głównie w oparciu o badania własne, prowadzone w Instytucie Odlewnictwa w latach dziewięćdziesiątych we współpracy z partnerami amerykańskimi. Na przykładzie odlewów tłoków prasowanych w stanie ciekłym przedstawiono analizę porównawczą nowych kompozytów w odniesieniu do innych nowoczesnych rozwiązań materiałowych. Oprócz tradycyjnych metod syntezy kompozytów na drodze procesów in vitro (mieszaniem mechanicznym), zaprezentowano możliwości otrzymywania kompozytów ALFA infiltracją ciśnieniową metodą in situ. Poruszona w publikacji problematyka wykorzystania materiałów odpadowych jest obecnie szczególnie ważna ze względu na zmniejszające się zasoby surowców mineralnych i coraz większe koszty składowania materiałów odpadowych.

Skip to content