Wymiana wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego na płytki ceramiczne typu „GRES” w budynku „F” piętro 3, hol” w siedzibie Zamawiającego

Termin wykonania do 31 lipca 2017 – POSTĘPOWANIE PROWADZONE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE
ART. 4 PKT 8 WYMIENIONEJ USTAWY
Termin składania ofert do 30 maja 2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
Kosztorys ofertowy.pdf
Zał nr 1 – formularz oferty.pdf

Skip to content