Prowadzi :

 • Wysokotemperaturowe badania kinetyki zwilżania i rozpływania się ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami stałymi.
 • Wysokotemperaturowe badania reaktywności i stabilności chemicznej układów metal/metal; metal/ceramika; metal/szkło; szkło/ceramika.
 • Badania trwałości połączeń różnorodnych materiałów metodą ścinania.
 • Badania materiałów metodami analizy termicznej, pozwalające na:
  – identyfikację i analizę przemian fazowych,
  – wyznaczanie parametrów obróbki cieplnej stopów odlewniczych,
  – konstrukcję wykresów CTPc dla stali i żeliwa sferoidalnego ADI,
  – określenie zależności ciepła właściwego i gęstości od temperatury,
  – określenie współczynników rozszerzalności liniowej,
  – określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych,
  – określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych.

Wykonuje usługi w następującym zakresie:

 • Dobór składników materiałów kompozytowych.
 • Dobór parametrów technologicznych wytwarzania połączeń różnorodnych materiałów typu metal/ceramika; metal/metal/ metal/szkło; szkło/ceramika.
 • Dobór materiałów na oprzyrządowanie metalurgiczne (tygle, formy odlewnicze, mieszadła i in.).
 • Dobór pokryć technologicznych i ochronnych (Rys.4).
 • Sprawdzanie termoelementów i przyrządów do pomiaru temperatury metodą porównawczą, potwierdzone świadectwem sprawdzenia.
 • Wyznaczanie temperaturowego przebiegu własności termofizycznych metali, stopów i materiałów ceramicznych.

 

Aparatura:

 • Unikalny w skali krajowej zespół aparaturowy do badań zjawisk powierzchniowych ciekłych metali i stopów, charakteryzujący się szerokimi możliwościami badawczymi, w tym:
 • Stanowisko 1: w temperaturze do 900°C; próżnia rzędu 10-6 hPa lub atmosfera ochronna; obserwacje i rejestracja kinetyki zwilżania w płaszczyźnie pionowej; możliwość obserwacji i rejestracji kinetyki rozpływania się w płaszczyźnie pionowej lub/i poziomej; jednoczesne wprowadzenie do komory 10 próbek.
 • Stanowisko 2: w temperaturze do ok. 1500°C; próżnia rzędu 10-6 hPa lub atmosfera ochronna; obserwacja i rejestracje kinetyki zwilżania w płaszczyźnie pionowej; dodatkowe możliwości do realizacji bezpośrednio w trakcie badań – oczyszczanie kropli z powłoki tlenkowej poprzez wyciskanie kropli z kapilary specjalnej konstrukcji; realizacji szoków cieplnych.

Uniwersalny zestaw aparaturowy do kompleksowych badań właściwości ciekłych metali i stopów w wysokiej temperaturze

 • Aparaturę do badań przemian fazowych i analizy termicznej w próżni lub atmosferze ochronnej, w tym:Dylatometr LINSEIS L75
 • Dylatometr NETZSCH 402E
 • Dylatometr hartowniczy (High Speed Quenching Dilatometer) RITA L78 firmy LINSEIS
 • Dylatometr wysokotemperaturowy DIL 402C/4/G firmy NETZSCH
 • Mikrokalorymetr i DTA SETARAM 1500
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Netzsch 404 C Pegasus
 • Wysokotemperaturowy mikroskop optyczny
 • Stanowisko do sprawdzania termoelementów i przyrządów
 • Stanowisko do badań materiałowych w podwyższonej temperaturze z zastosowaniem sił atomowych typu NTEGRA THERMA firmy NT-MDT Europe BV
 • Analizator termiczny STA 449 F3 Jupiter sprzężony z QMS 403C Aëolos firmy NETZSCH
 • Uniwersalny zestaw aparaturowy do badania przewodnictwa temperaturowego i cieplnego materiałów (typ LFA 427 firmy NETZSCH)
 • Piła ACCUTOM-50 firmy Struers do precyzyjnego cięcia i szlifowania materiałów
 • Polerki ręczne
 • Płuczkę ultradźwiękową.

 

Dorobek 2017

Skip to content