Daniel Toboła – Lider Obszaru Obróbki Skrawaniem i Narzędzi w Centrum Materiałów I Technologii Wytwarzania – otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Z radością informujemy, że decyzją Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH University of Krakow) dnia 29 września 2023 roku Daniel Toboła – Lider Obszaru Obróbki Skrawaniem i Narzędzi w Centrum Materiałów I Technologii Wytwarzania – otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Dr hab. inż. Daniel Toboła to:

  • specjalista w zakresie inżynierii powierzchni i tribologii;
  • stażysta w Institut für Physik na Universität Rostock w Niemczech;
  • laureat Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców (Ministerstwo Edukacji i Nauki);
  • kierownik projektów: #LIDER VII (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), #MINIATURA 2 oraz #SONATA 16 (NCN Narodowe Centrum Nauki);
  • autor monografii oraz współautor 75 artykułów i 6 patentów.

A co o swoich osiągnięciach zawodowych i habilitacji mówi Daniel? „Główny cel badawczy jaki przyświecał badaniom przedstawionym w ramach pracy habilitacyjnej było świadome kształtowanie warstwy powierzchniowej materiałów o różnych właściwościach (zarówno stali narzędziowych jak i stopów tytanu) w zależności od wymagań eksploatacyjnych w kilku następujących po sobie operacjach. Wśród głównych osiągnięć wymienić można opracowanie zaleceń technologicznych dotyczących sekwencyjnych procesów modyfikacji warstwy powierzchniowej zaawansowanych stali narzędziowych stosowanych w procesach obróbki plastycznej na zimno. W szczególności dotyczy to wpływu nagniatania ślizgowego, poprzedzającego obróbkę cieplno-chemiczną podłoża stalowego na trwałość całego układu podłoże – powłoka. Opracowane rozwiązania są odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu m.in. w zakresie zwiększenia trwałości powszechnie stosowanych narzędzi do obróbki plastycznej na zimno. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w nowych projektach służących rozwiązywaniu kolejnych wyzwań, z którymi zwracają się do nas przedsiębiorcy.”

Jakie teraz ma plany? „Realizację najnowszego projektu jaki otrzymałem z #NCBR w ramach konkursu #INNOGLOBO II. Głównym celem projektu jest opracowanie zaleceń technologicznych, a w szczególności zaleceń dotyczących modyfikacji warstwy wierzchniej doświadczalnej partii narzędzi skrawających, pod kątem oceny ich stopnia zużycia bezpośrednio w trakcie pracy. Efektem realizacji projektu będzie nawiązanie szerszej współpracy badawczo-rozwojowej z partnerem zagranicznym (The Manchester Metropolitan University, UK) oraz wdrożenie opracowanej innowacji procesowej w postaci zintegrowanej technologii do działalności firmy #STALMAX Sp. z o.o. (Konsorcjant). Proponowane rozwiązania są zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0.”

Czym poza pracą i rodziną zajmuje się Daniel? „Podróżowaniem, pasjonuje mnie też kino i siatkówka.” Gratulujemy i życzymy kolejnych projektów i wdrożeń!

Skip to content