Filip Kateusz laureatem I edycji programu „Perły Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki!

Mgr inż. Filip Kateusz, specjalista ds. badawczych w Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania Łukasiewicz – KIT został laureatem I edycji programu „Perły Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Filip jest absolwentem kierunku Inżynieria Materiałowa na AGH w Krakowie, stażystą Mechanical Measurements Laboratory of CERN (Szwajcaria), a obecnie realizuje doktorat wdrożeniowy w obszarze badań korozyjnych.

Jego projekt pt. „Otrzymywanie gradientowych kompozytów C/C-SiOC o podwyższonej odporności na degradację termiczną” i zyskał finansowanie na kwotę 238 920 zł.

Przewidziane do modyfikacji kompozyty typu węgiel – węgiel (C/C) są atrakcyjnym rozwiązaniem dla branży aeronautycznej, gdzie niezbędny jest materiał konstrukcyjny mogący pracować w wysokich temperaturach. Charakteryzują się one wyjątkową żaroodpornością przy jednocześnie niskiej gęstości, szczególnie w porównaniu z powszechnie wykorzystywanymi stopami niklu i kobaltu. Ich wadą jest jednak podatność na degradację w atmosferach utleniających, jak chociażby w powietrzu atmosferycznym.

W ramach projektu, proponowana jest modyfikacja matrycy kompozytu gradientowo rozmieszczoną fazą szklistą SiOC. Obecność tej fazy pozytywnie wpłynie na odporność korozyjną kompozytu, a dzięki zaprojektowanej koncentracji objętościowej faz w tworzywie, zmaksymalizowany zostanie stosunek zysku odporności korozyjnej do straty wynikającej ze wzrostu gęstości materiału. Badane będą własności termiczno-fizyczne zadanych tworzyw gradientowych, z wykorzystaniem metod TG, DSC, LFA oraz dylatometrii. Finalnie, wybrane kompozycje materiałów poddane zostaną testom ablacyjnym na dedykowanym stanowisku płomieniowym, symulującym ekspozycję na ekstremalne warunki spotykane np. w silnikach rakietowych.

Jest olbrzymia nadzieja, że uzyskany kompozyt pozwoli na wzrost niezawodności materiałów konstrukcyjnych stosowanych w aeronautyce i lotnictwie.

Powodzenia Filipie!

O Programie

Program „Perły nauki” to nowa inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zainaugurowano ją w styczniu ubiegłego roku. W założeniach ma pomóc wybitnie uzdolnionym absolwentom i studentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich w prowadzeniu badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. W praktyce, podobnie jak poprzednio „Diamentowy grant”, umożliwia skrócenie ścieżki kariery naukowej i zrealizowanie doktoratu jeszcze przed ukończeniem studiów. Jednak w odróżnieniu od tamtego programu, „Perły nauki” uwzględniają, poza realizacją badań naukowych, również prowadzenie twórczości artystycznej. Do udziału uprawnione są: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, a także inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

W pierwszej edycji wpłynęło 335 wniosków, spośród których wyłoniono 98 laureatów. Najwięcej z: Uniwersytetu Warszawskiego (17), Uniwersytetu Jagiellońskiego (8), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (5) i Politechniki Wrocławskiej (5). W sumie beneficjentami konkursu zostali reprezentanci 36 instytucji.

Więcej informacji o Programie oraz pełna lista beneficjentów znajduje się na stronie: https://programy.nauka.gov.pl/perly-nauki/

Skip to content