Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

W dniu 6 października 2023 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 na Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. (scroll down to read the English version)  

Akademia Górniczo-Hutnicza ustanowiła honorowe wyróżnienie „KERAMOS”, które co roku przyznawane jest osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki lub osiągnęły sukcesy naukowe i edukacyjne w dziedzinie ceramiki.  

Niezwykle miło jest nam poinformować, że Pan PD Dr.-Ing. Mathias Galetz z Dechema Research Institute, został wyróżniony tym prestiżowym tytułem. Jego wkład w rozwój dziedziny ceramiki jest nieoceniony, a ta nagroda jest zasłużonym uznaniem dla jego osiągnięć. Raz jeszcze gratulujemy Panu Galetz i jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć go w Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym podczas spotkania projektowego #topAM, które odbywało się w dniach 4-6 października w naszej siedzibie. Jesteśmy pewni, że kontynuacja naszej współpracy przyniesie jeszcze więcej innowacyjnych i wartościowych osiągnięć.  

————————————————————————————  

On October 6, 2023, we had the pleasure of participating in the ceremonial Inauguration of the Academic Year 2023/2024 at the Faculty of Materials Science and Ceramics of the AGH University of Krakow.  

The AGH University of Krakow has established the honorary distinction „KERAMOS”, which is awarded every year to people who have made a special contribution to the development of the Faculty of Materials Science and Ceramics or have achieved scientific and educational successes in the field of ceramics.  

We are extremely pleased to inform you that Mr. PD Dr.-Ing. Mathias Galetz from Dechema Research Institute was awarded this prestigious title. His contribution to the development of the field of #ceramics is invaluable, and this award is a well-deserved recognition of his achievements.   Once again, we congratulate Mr. Galetz and, we are proud that we could host him at the Łukasiewicz – Krakow Institute of Technology during the topAM project meeting, which took place on October 4-6 at our headquarters. We are sure that the continuation of our #cooperation will bring even more innovative and valuable achievements.

Skip to content