Informacja o wydanych certyfikatach

Informacja o ważności certyfikatu wydanego przez Dział Certyfikacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego udostępniana jest na życzenie zainteresowanego po przedstawieniu zapytania w formie pisemnej, zawierającego numer certyfikatu i nazwę posiadacza certyfikatu.


Skip to content