Misja Instytutu Odlewnictwa

Intencją wiodąca Instytutu Odlewnictwa jest skuteczne sprostanie potrzebom nauki i praktyki odlewniczej zarówno w kraju, jak i zagranicą. Nasze zadania ogniskuj, się wokół prowadzenia oraz koordynacji prac naukowych i badawczo-rozwojowych, analitycznych i studialnych, a także wypracowywania innowacyjnych rozwiązań, technicznych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Szczególnie istotne jest upowszechnianie wyników tych prac wraz z ich wdrożeniem do praktyk, przemysłowej w taki sposób, aby zapewnić pełną satysfakcję naszych Partnerów.

Pragniemy by, postrzegani jako rzetelna, profesjonalna, konkurencyjna, nowocześnie zarządzana, a także sprawnie działająca i mobilna jednostka badawczo-rozwojowa. Chcemy, aby wykonywane przez nas prace miały twórczy charakter oraz pozwalały na rozwój i samorealizacji pracowników, a nasza działalność była godziwie wynagradzana i zapewniała możliwość pełnej realizacji potrzeb zwłaszcza tym, którzy są odpowiedzialni, pełni inwencji i aktywni.

Dokładamy starań, aby Instytut Odlewnictwa—nawiązując do ochrony dziedzictwa kulturowego, tudzież, gromadzonego przez lata doświadczenia i wiedzy – byt wiodącym, kompetentnym, opiniotwórczym oraz szkoleniowo-informacyjnym centrum środowiskowym o aspiracjach kształtowania polityki krajowej w zakresie funkcjonowania i rozwoju całej branży odlewniczej, ze znaczącym miejscem w europejskiej oraz światowej przestrzeni naukowo-badawczej, technicznej, legislacyjnej i organizacyjnej.

Skip to content