Nowy Zastępca Dyrektora ds. Badawczych w Łukasiewicz – KIT

Od 1 października br. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym pełni dr hab. Katarzyna Marzec.

Katarzyna Marzec jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym uzyskała stopień doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych. Część badań doktorskich zrealizowała na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii, natomiast część badań podoktorskich jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Monash w Australii oraz na Uniwersytecie Illinois, Urbana-Champaign w USA. Przez 11 lat pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, realizując i koordynując badania w ramach 13 projektów badawczych, w tym w 9 jako kierownik, pozyskując na ten cel fundusze z organizacji krajowych (NCN, MNiSW, NCBR) oraz zagranicznych (Australia, USA). Równolegle pełniła rolę kierownika Pracowni w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków oraz kierownika Zespołu zajmującego się rozwojem i aplikacją technik spektroskopii oscylacyjnej w badaniach biomedycznych. Była wielokrotnie ekspertem i recenzentem projektów krajowych i międzynarodowych w dyscyplinie chemia, jak również członkiem Zespołów Sterujących dla Priorytetowych Obszarów Badawczych UJ w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Gratulujemy nominacji i życzymy wielu sukcesów!

Skip to content