O Instytucie:

Instytut Odlewnictwa, założony w roku 1946 w Krakowie, jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, Instytut został zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A. Instytut zatrudnia 105 pracowników, w tym 49 pracowników naukowych, a w tym 8 profesorów i 14 doktorów.

Zakres działania:

 • Prace badawcze i aplikacyjne w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania metali i stopów oraz materiałów kompozytowych
 • Opracowywanie technologii nowych tworzyw inżynierskich, a także materiałów stosowanych w procesach odlewniczych
 • Akredytowane badania właściwości i struktury materiałów
 • Kompleksowe badania metali i stopów w stanie ciekłym i ciekło-stałym
 • Prototypowanie i projektowanie w systemie RPS (Rapid Prototyping System) z uwzględnieniem najnowszych modułów symulacji komputerowej
 • Opracowywanie systemów regeneracji materiałów stosowanych w procesach odlewniczych
 • Opracowywanie systemów utylizacji odpadów powstających w procesach odlewniczych oraz odpadów z innych procesów odlewniczych
 • Analizy statystyczne dotyczące zagadnień związanych z przemysłem odlewniczym
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji z zakresu odlewnictwa
 • Certyfikacja wyrobów i maszyn odlewniczych oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa
 • Informacja o aktualnie prowadzonych pracach normalizacyjnych w kraju i Europie w zakresie odlewnictwa
 • Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów
 • Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne

 

Sale do telekonferencji:

Instytut posiada trzy nowe, w pełni wyposażone, sale konferencyjne z systemami telekonferencji, dostosowane do prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów lub innego typu spotkań. Największa z nich może pomieścić do 160 osób.

Image_024

Osoba do kontaktu: 

Danuta Głownia
e-mail:  danuta.glownia@iod.krakow.pl
tel. +48 12 26 18 208

 

Zintegrowany System Zarządzania „eInstytut”:

Zintegrowany System Zarządzania „eInstytut” to wielomodułowy, dedykowany system ERP wspomagający zarządzanie, wdrożony w Instytucie Odlewnictwa od sierpnia 2010. System jest dostosowany do specyfiki działalności jednostek badawczych i naukowych, otwarty na dalszy rozwój i rozbudowę.

Image_025

Osoba do kontaktu:

mgr inż. Anna Siemieńska
e-mail: anna.siemienska@iod.krakow.pl
tel. +48 12 26 18 220

 

Biblioteka i czytelnia:

Biblioteka Techniczna Instytutu Odlewnictwa funkcjonuje obecnie w strukturze Centrum Informacji i Promocji. Zasoby biblioteki, gromadzone od 1946 roku, obejmują zbiory literatury naukowej z zakresu metalurgii i odlewnictwa oraz dziedzin pokrewnych: metaloznawstwa, chemii, fizyki, historii techniki, ochrony środowiska, informatyki, marketingu, systemów jakości i zarządzania produkcją. Zasoby biblioteki Instytutu Odlewnictwa stanowią największy w Polsce zbiór polskiej i zagranicznej literatury odlewniczej. Klienci spoza Instytutu mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie w czytelni biblioteki.

Image_026

Osoba do kontaktu:

mgr Katarzyna Potępa
e-mail: katarzyna.potepa@iod.krakow.pl
tel. +48 12 26 18 102

Skip to content