PARP: Rozwiń współpracę z Norwegią w ramach Travel Grants. Rusza nabór wniosków do kolejnej odsłony konkursu

22 marca ponownie wystartował Travel Grants, konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu Funduszy Norweskich o łącznym budżecie 35 tys. euro. Skierowany jest on do klastrów i instytucji otoczenia biznesu, działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności w ramach współpracy międzynarodowej. Celem programu jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy tymi podmiotami a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej.

8 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór kolejnej tury wniosków w ramach konkursu Travel Grants. Program kładzie nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy koordynatorami klastrów lub instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej. Maksymalne dofinansowanie dostępne w konkursie dla pojedynczego podmiotu to 3 500 euro.

Środki można wykorzystać na sfinansowanie kosztów zagranicznej podróży służbowej (maksymalnie 2 800 euro) bądź zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji dla maksymalnie dwóch osób (maksymalnie 700 euro).

– Travel Grants to nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość zdobycia nowych doświadczeń i nawiązania wartościowych kontaktów, które zaowocują nowymi pomysłami i jeszcze bliższą współpracą z zagranicznymi partnerami. Inicjatywa, którą dziś uruchamiamy dzięki funduszom norweskim, to dobry kierunek dla podmiotów, które skupiają się na wzmacnianiu polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. Na udział w wizycie studyjnej Koordynatorzy klastra czy Instytucje otoczenia biznesu mogą otrzymać nawet do 100% dofinansowania, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami naboru i aplikowania o środki – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami konkursu mogą być koordynatorzy klastrów bądź instytucje otoczenia biznesu.

Koordynatorem klastra jest podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy międzynarodowej w klastrze liczącym co najmniej 30 członków oraz reprezentuje ten klaster w relacjach zewnętrznych.

Instytucję otoczenia biznesu definiuje się jako podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który zrzesza co najmniej 30 członków oraz organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy międzynarodowej tych członków w jednym lub kilku pokrewnych i wspierających sektorach gospodarki oraz reprezentuje tych członków w relacjach zewnętrznych, działając przy tym non-profit lub nie działając dla zysku lub przeznaczając zysk na cele statutowe.

Nabór wniosków potrwa od 22 marca do 14 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie Travel Grants znajdują się na stronie PARP: Wsparcie na rozwój współpracy (Travel Grants) – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Skip to content