Podpisanie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności

10 września 2021 r. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zawarł umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności PIME – http://www.pime.com.pl/o-nas.

Podpisana umowa dotyczy:

  • wzajemnego wsparcia w zakresie dobrych praktyk oraz trendów dotyczących zaopatrzenia w energię, usług jej magazynowania, elektromobilności, tworzenia klastrów energii,
  • włączania ekspertów Łukasiewicz – KIT (Partner Naukowy) w wydarzenia organizowane przez PIME,
  • wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • wzajemnej wymiany informacji, wykładów i prelekcji dotyczących zakresu działania PIME.

Stowarzyszenie PIME, które zostało powołane w celu prowadzenia działalności wspomagającej bezpieczeństwo energetyczne, poszanowanie środowiska oraz rozwój gospodarczy, aktywnie wspiera i promuje rozwój technologii magazynowania energii i elektromobilności w Polsce.

Skip to content