Tytuł projektu: Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach

Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki – nr umowy TANGO2/340100/NCBR/2017 z dnia 28.04.2017 r.:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

Projekt obejmuje realizację:
–     Fazy K od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r.
–     Fazy B+R 01.02.2018 r. do 31.07.2021 r.

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy

Kierownik projektu: dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd.,
od lipca 2019 roku Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Jaśkowiec

Wykonawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Kwota dofinansowania wynosi: 1 150 000 PLN
–     Faza K: 150 000 PLN
–     Faza B+R: 1 000 000 PLN

Cel projektu:
Współpraca materiałoznawców z konstruktorami i technologami prowadzi do powstawania urządzeń sprawniejszych i trwalszych, a w eksploatacji bardziej przyjaznych dla środowiska. W tym kierunku postępowały prace w ramach zrealizowanego bazowego Projektu Międzynarodowego Niewspółfinansowanego nr 721/N-NICKEL/2010/0 „Określenie wpływu procesu technologicznego na jakość odlewów z nadstopów niklu dla potrzeb energetyki, chemii i motoryzacji”.
Celem projektu jest weryfikacja uzyskanych efektów prac badawczych w warunkach przemysłowych, zarówno pod względem możliwości wytwórczych, jak i korzyści eksploatacyjnych wytypowanych elementów, a docelowo wdrożenie ich na polskim rynku energetycznym, chemicznym, motoryzacyjnym. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest zwiększenie trwałości maszyn i urządzeń w coraz bardziej ekstremalnych warunkach eksploatacji, jakie zakładają projektanci w swych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i konstrukcyjnych. Taka konwersja materiałowo-technologiczna możliwa jest przy ścisłej współpracy nauki z przemysłem, która jest nieodzowna przy realizacji nakreślonych zamierzeń.

W ramach projektu Instytut Odlewnictwa otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP. Więcej informacji

Kontakt
Informacje
Zaproszenie do współpracy

Skip to content