Skargi i odwołania

Każdy klient Działu Certyfikacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, jak i pozostałe zainteresowane strony mają prawo odwołać się od postanowień jednostki certyfikującej wyroby oraz złożyć skargę na usługi przez nią świadczone.
Odwołania powinny być składane na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji certyfikacyjnej. Skarga może dotyczyć każdego działania związanego z certyfikacją wyrobów prowadzonego w Dziale Certyfikacji i również powinna być złożona na piśmie.
Odwołania i skargi są rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia.


Skip to content