• „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania”
 • „Międzynarodowa Ochrona Patentowa Odmian Konstrukcji Pasywnego Kompozytowego Pancerza Ochronnego”
 • „Międzynarodowa Ochrona Patentowa Sposobu Wytwarzania Odlewów Precyzyjnych”
 • „Międzynarodowa Ochrona Patentowa Kompozycji Warstwy Ceramicznej do Wytwarzania Form i Wyrobów Ceramicznych”
 • „Międzynarodowa Ochrona Patentowa Reaktora Ciśnieniowego Wytwarzającego Materiały o Ukierunkowanej Porowatości”
 • „Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego”
 • „Opracowanie innowacyjnej konstrukcji i technologii wytwarzania odlewanych elementów maszyn rolniczych”
 • „Centrum promocji i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w sektorze odlewnictwa” – Projekt współfinansowany ze środków UE oraz budżetu państwa.
 • „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez organizację i dodatkowe wyposażenie Centrum Szybkiego Prototypowania w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie”
 • „Wyposażenie Zespołu Laboratoriów w nowoczesną aparaturę do badań materiałów odlewniczych”
 • „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wahaczy kompletnych ze stopów aluminium”
 • „Makiety zabytków na Drodze Królewskiej w Krakowie dla niepełnosprawnego turysty”
 • „Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r.”
 • „Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów”
 • „Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez wdrożenie zaawansowanych aplikacji informatycznych i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej”
 • „Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne”
 • „Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych”
Skip to content