Wymiany Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych

Jesteśmy na 11. edycji Wymiany Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych, która odbywa się w Kazimierzu Dolnym w dniach 6-7 września 2023.

Jednym z ekspertów, dzielących się z uczestnikami swoim doświadczeniem, jest dr Mirosława Stelengowska – Dyrektor Centrum Technologii Inspirowanych Naturą w #Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, która wczoraj omawiała temat Zakupów na potrzeby produkcji — Planowanie, zarzadzanie i analiza danych + ćwiczenia praktyczne. Dzisiaj natomiast Pani Dyrektor zaprezentuje swoje doświadczenie w zakresie Procesów zlecanych na zewnątrz — Planowanie, zarzadzanie i analiza danych. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny reprezentują również: dr Jarosław Frydel – Dyrektor ds. Komercjalizacji, dr hab. inż. Janusz Wróbel – Pełnomocnik ds. Wyrobów Medycznych, mgr inż. Grzegorz Badura – Pełnomocnik ds. Regulacji Prawnych i Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych.

Konferencja ta ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów i wyzwań związanych z bezpieczeństwem w branży wyrobów medycznych. Obecnie przemysł medyczny, a zwłaszcza producenci urządzeń medycznych – czyli również Łukasiewicz – KIT – stoją przed wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem, nowymi technologiami oraz ciągle zmieniającym się otoczeniem prawno-regulacyjnym. W takiej rzeczywistości możliwość spotkania, zdobycia wiedzy oraz wymiany doświadczeń jest bezcenna.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora – https://lnkd.in/dgbVqsF8

Wymiana Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych - Kazimierz Dolny, 6-7.09.2023 | Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Wymiana Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych - Kazimierz Dolny, 6-7.09.2023 | Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Wymiana Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych - Kazimierz Dolny, 6-7.09.2023 | Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
Skip to content