Oferuje:

W zakresie metalurgii i technologii:

 • modernizację wydziałów wytwarzania żeliwa i staliwa,
 • opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania różnych gatunków żeliwa sferoidalnego, wermikularnego, stopowego i staliwa,
 • opracowywanie i wdrażanie do produkcji sferoidyzatorów, modyfikatorów i odtleniaczy do żeliwa i staliwa.
 • W zakresie topienia, pomiarów i obróbki cieplnej:
 • topienie i odlewanie stopów na osnowie Fe, Co, Ni, w skali laboratoryjnej, próby badawcze, produkcja małoseryjna,
 • badania erozyjne metali, stopów i materiałów ceramicznych,
 • wykonywanie odlewanych wzorców spektrometrycznych dla stopów żelaza (oferta),
 • wykonywanie pomiarów zmian wielkości fizycznych stopów odlewniczych podczas topienia,
 • zalewania i krzepnięcia z wykorzystaniem techniki komputerowej,
 • wykonywanie termoelementów Pt-Rd-Pt, Ni-Cr oraz doradztwo w zakresie pomiarów temperatury,
 • projektowanie składu chemicznego oraz parametrów temperaturowo-czasowych obróbki cieplnej ciężkich odlewów staliwnych, w tym ze staliwa nadeutektoidalnego, ledeburytycznego do pracy w warunkach wysokotemperaturowego zużycia tribologicznego,
 • kompleksowe opracowanie technologii sekwencyjnego odlewania wielkogabarytowych odlewów, przy zastosowaniu analizy numerycznej procesów zalewania oraz krzepnięcia odlewów ciężkich ze stopów żelaza.

 

Posiadana aparatura:

Piece do topienia

 • RADYNE AMF 45/150 – piec indukcyjny średniej częstotliwości:
 • przetwornik tyrystorowy 100 TR3 R , moc – 100 kW
 • trzy tygle wymiennie do topienia o poj. 100,60 i 40 kg
 • wyłożenie: R100 – zasadowe lub kwaśne, R60 – zasadowe lub kwaśne, R40/Gr-tygiel grafitowy,
 • częstotliwość – 2-3 kHz dostrajana automatycznie
 • wydajność topienia – 50-100 kg/h,
 • zastosowanie – topienie i odlewanie stopów na osnowie Fe, Co, Ni, Cu – próby badawcze i technologiczne produkcja małoseryjna, jednostkowa

PIEC KOPP – próżniowy dwukomorowy piec indukcyjny średniej częstotliwości do odlewania odlewów precyzyjnych:

 • zasilanie – z przetwornika pieca RADYNE
 • pojemność tygla – 40 kg
 • wyłożenie tygla – zasadowe, obojętne, kwaśne, grafitowe
 • wydajność topienia – 40kg/godz.
 • komora topienia: pojemność 1280 dcm3,próżnia 10-4 hPa
 • komora form: pojemność 1025 dcm3, próżnia 10-3 hPa
 • zastosowanie: topienie stopów specjalnych na osnowie Fe, Co, Ni, Cr, Cu, próby badawcze, produkcja jednostkowa i małoseryjna odlewów precyzyjnych (technologia Shawa, wytapiane modele, kokile).

Piece do obróbki cieplnej
Komorowy typu POK, wgłębne typu PEGAT, piec laboratoryjny solny, piece laboratoryjne.

 • Zakład opracowuje procesy obróbki cieplnej odlewów i części maszyn z żeliwa, staliwa, stali i ze stopów metali nieżelaznych oraz wykonuje obróbkę cieplną tych części, a mianowicie:
 • wyżarzanie, ulepszanie cieplne, hartowanie z przemianą izotermiczną, nawęglanie, przesycanie, starzenie w następujących piecach: komorowy do temperatury 1000oC, wymiary komory 740x540x1200 mm,
 • wgłębny do temperatury 700oC, wymiary komory 610×900 mm,
 • wgłębny do temperatury 950oC, wymiary komory 480×690 mm,
 • sylitowy do temperatury 1350oC, wymiary komory 300x300x600 mm,
 • wannowy solny do temperatury 500oC, wymiary komory 300x300x500 mm.
 • Na życzenie zamawiającego przeprowadza się ciągłą rejestracją temperatury procesu.

Linia technologiczna do obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego w procesie wytwarzania żeliwa ADI

 • W skład linii wchodzi piec komorowy do procesu austenityzacji żeliwa, wanna solna (do hartowania z przemianą izotermiczną), urządzenie do mycia i suszenia oraz ładowarka wsadu.
 • Dane techniczne pieca:wymiary przestrzeni użytecznej 610x910x460 mm
 • maksymalna ładowność brutto 350 kg
 • temperatura znamionowa 1000oC
 • Wanna solna:kąpiel solna – mieszanina saletry sodowej i potasowej o temperaturze pracy 280 – 450oC
 • wymiary przestrzeni użytecznej 610x910x460 mm
 • maksymalna ładowność brutto 350 kg
 • Piec może być również wykorzystywany do normalizowania oraz różnych procesów wyżarzania. Posiada możliwość programowania cykli cieplnych.

Piec Multitherm N41/M prod. NABERTHERM (firma niemiecka)

 • szczelna mufla,
 • komora: wymiary: 320×450×150 mm, pojemność: 20 l,
 • moc: 13 kW,
 • atmosfera ochronna dla wsadu N2 lub Ar,
 • ciśnienie maks.: 0,1 bar (0,01 MPa),
 • zakres temperatury: do 1100oC,
 • dokładność regulacji temperatury przy izotermicznym wygrzewaniu: ok. 5K w temperaturze 1000oC (możliwość zwiększenia dokładności po specjalnym cechowaniu na życzenie zleceniodawcy),
 • możliwość zaprogramowania cyklu lub cykli przebiegu obróbki cieplnej (szybkość nagrzewania i stygnięcia; czas wygrzewania).
 • Przeznaczenie: obróbka cieplna metali w szczególności z zastosowaniem atmosfery ochronnej, obróbka cieplna innych materiałów pod warunkiem znajomości składu chemicznego.
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa
 • Stanowisko rejestrująco – pomiarowe
 • rejestrator 15-kanałowy do pomiarów wielkości takich jak: temperatura, skurcz, oporność elektryczna, w czasie zalewania i krzepnięcia odlewów
 • komputer typu IBM do programowania i przetwarzania danych pomiarowych i wyników
 • Przenośne zestawy do pomiaru temperatury ciekłego metalu, skład zestawu:
 • termopary Pt/PtRh oraz mierniki cyfrowe
 • zakres pomiarowy: do 1800oC
 • zastosowanie: pomiar temperatury ciekłych metali i stopów

15 kanałowy rejestrator MrAC-15 wraz z wyposażeniem firmy JOTA s.c.

Aparatura do badań materiałowych metali i stopów

 • Stanowisko do badań erozyjnych materiałów (własnej konstrukcji)
 • DYNATEST S.C. – przenośny aparat do pomiaru twardości na zasadzie metody Rockwell‘a,
  – z czytnikiem cyfrowym i zapisem wyników pomiaru
  – pomiary: wgłębnik diamentowy, wgłębnik kulkowy 1/16″
  – możliwość odczytu w skalach: HRC, 1HB30, 2HB30, HB5, Hb10, HV, HRA-SHORE
 • Twardościomierz uniwersalny typ DIA 2B, umożliwiający pomiar twardości metodami: Rockwell‘a, Brinell‘a, Vickersa
  – pomiary: stożkiem diamentowym lub kulkami: 2,5 / 5 / 10 mm
  – pomiary twardości metali i stopów w skalach: HRC, HRB, HB, HV

 

 • HYDRIS – system do pomiaru wolnego wodoru w stopach żelaza
 • LUCIA – program do analizy obrazu
 • ATAS – system analizy termicznej żeliwa
 • CELOX FOUNDRY – system do pomiaru aktywności tlenu w stopach żelaza
 • Urządzenia do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych

 

Skip to content