Zakres certyfikacji

Zakres oferowanych usług certyfikacyjnych obejmuje:

 • certyfikację stałości właściwości użytkowych  oraz zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym prawnie krajowym:
  • wyrobów do zbrojenia i sprężania betonu, łącznie z wyrobami pomocniczymi – prętów, walcówki, siatki zgrzewanej i spawanej, mat zbrojących, zgrzewanych i spawanych prefabrykatów zbrojarskich,
  • pokryw i zwieńczeń studzienek włazowych i niewłazowych oraz wpustów kanalizacyjnych,
  • metalowych wyrobów konstrukcyjnych i elementów pomocniczych,
  • zestawów do ochrony przed obrywami skalnymi oraz siatek i koszy stalowych na gabiony,
 • certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym prawnie – europejskim:
  • odlewów staliwnych do zastosowań konstrukcyjnych,
  • konstrukcji stalowych i aluminiowych,
  • wyrobów konstrukcyjnych aluminiowych na obiekty budowlane,
  • zestawów śrubowych do połączeń sprężanych i niesprężanych.
 • certyfikację maszyn i urządzeńw obszarze regulowany prawnie na zgodność z:
  • dyrektywą 2000/14/WE dotyczącą emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, wprowadzoną do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r., obejmująca:
   • agregaty prądotwórcze;
   • sprzęt ogrodniczy i sadowniczy (m.in. kosiarki, kosy spalinowe i elektryczne);
   • zagęszczarki;
  • dyrektywą maszynową 2006/42/WE, wprowadzoną do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008:
   • maszyn do obróbki drewna,
   • wtryskarek,
   • pras hydraulicznych,
   • maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych,
  • dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, wprowadzoną do prawa polskiego Ustawą z dn. 13.04.2007:
   • wyrobów przemysłu precyzyjnego, elektrotechnicznego i elektronicznego,
 • dobrowolną certyfikację zgodności:
  • wyrobów dla systemów kanalizacyjnych i zabezpieczania dróg,
  • rur i elementów rurociągów,
  • armatury wodociągowej i instalacji centralnego ogrzewania,
  • części złącznych,
  • innych wyrobów i odlewów z żeliwa, staliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych,
  • materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa,
  • maszyn do obróbki metali,
  • maszyn i urządzeń dla odlewnictwa,
  • maszyn i urządzenia dla przemysłu drzewnego i innych
  • maszyn do obróbki metali,
  • maszyn i urządzenia dla odlewnictwa,
  • urządzeń dla przemysłu spożywczego i gastronomicznego,
 • dobrowolna certyfikacja zgodności narzędzi na znak B:
  • narzędzi ściernych do cięcia i szlifowania wszystkich rodzajów i typów,
  • szczotek technicznych obrotowych, listwowych, wszystkich rodzajów i typów,
  • narzędzi metalowych do skrawania metali, drewna i tworzyw sztucznych,
  • narzędzi do obróbki drewna,
  • narzędzi kutych.

Dokumentami odniesienia w procesie certyfikacji są odpowiednio polskie i europejskie normy oraz krajowe aprobaty techniczne/krajowe oceny techniczne zadeklarowane przez Wnioskującego. W ramach certyfikacji dobrowolnej istnieje również możliwość opracowania kryteriów technicznych.

W ramach wykonywanych usług certyfikacyjnych wszystkim wnioskującym gwarantuje się bezstronność i obiektywność, a także poufność informacji uzyskanych w procesie certyfikacji – Deklaracja bezstronności.

Certyfikat na wyrób wydany przez niezależną Jednostkę Certyfikującą Wyroby Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego stanowi znaczący element marketingowy producenta wzmacniający jego wiarygodność i pozycję na rynku w stosunku do konkurencji.


Skip to content