Przetargi


Zamówienia publiczne opublikowane (wszczęte) po 1 stycznia 2021 r.: Platforma Zakupowa

  Dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku BLT należącym do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego: Część I – Działania związane z łączeniem instytutów – wsparcie logistyczne procesu łączenia instytutów, dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego (budynek BLT parter-pomieszczenia P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P17 )” i wykonanie adaptacji powyżej wskazanych pomieszczeń wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. Część II – przygotowanie pomieszczenia do adaptacji stanowiska badawczego w ramach projektu inwestycyjnego Kortech dla stanowiska do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych- pomieszczenie P8.

  Sygnatura:
  ZP/14/20

  Zamieszczono:
  30 grudnia 2020

  Zobacz więcej
  Dostawę samochodów osobowych, w tym realizowaną w formie wynajmu długoterminowego, na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

  Sygnatura:
  PRZ/00030/2020, nr BZP: 767804-N-2020

  Zamieszczono:
  21 grudnia 2020

  Zobacz więcej
  Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych

  Sygnatura:
  ZP/13/20

  Zamieszczono:
  3 grudnia 2020

  Zobacz więcej
  SPRZĄTANIE WNĘTRZ BUDYNKÓW INSTYTUTU ORAZ TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z USŁUGAMI POMOCNICZYMI

  Sygnatura:
  ZP/11/20

  Zamieszczono:
  17 listopada 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego IV

  Sygnatura:
  ZP/12/20

  Zamieszczono:
  13 listopada 2020

  Zobacz więcej
  Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń

  Sygnatura:
  ZP/10/20

  Zamieszczono:
  9 listopada 2020

  Zobacz więcej
  Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych

  Sygnatura:
  ZP/09/20

  Zamieszczono:
  23 października 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego III, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa dysków do rozbudowy macierzy NetApp E2800 Część III – zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danych

  Sygnatura:
  ZP/08/20

  Zamieszczono:
  27 sierpnia 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa potencjostatu-galwanostatu

  Sygnatura:
  ZP/07/20

  Zamieszczono:
  31 lipca 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa mobilnego spektrometru emisyjnego przeznaczonego do bieżącej analizy składu chemicznego nadstopów niklu

  Sygnatura:
  ZP/06/20

  Zamieszczono:
  24 lipca 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego II, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznych Część III – Zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych

  Sygnatura:
  ZP/05/20

  Zamieszczono:
  14 lipca 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej

  Sygnatura:
  ZP/04/20

  Zamieszczono:
  4 czerwca 2020

  Zobacz więcej
  ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ORAZ DODATKOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

  Sygnatura:
  ZP/03/20

  Zamieszczono:
  2 czerwca 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznych

  Sygnatura:
  ZP/02/20

  Zamieszczono:
  29 kwietnia 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa samochodu osobowego

  Sygnatura:
  ZP/01/20

  Zamieszczono:
  25 lutego 2020

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej

  Sygnatura:
  ZP/06/19

  Zamieszczono:
  8 sierpnia 2019

  Zobacz więcej
  Ochrona mienia

  Sygnatura:
  ZP/05/19

  Zamieszczono:
  25 lipca 2019

  Zobacz więcej
  DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO II

  Sygnatura:
  ZP/04/19

  Zamieszczono:
  27 czerwca 2019

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/2019

  Zamieszczono:
  10 maja 2019

  Zobacz więcej
  Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych z głowicą o sile min. 10 kN z ekstensometrem laserowym i z możliwością rozbudowy o piec do badań wysokotemperaturowych

  Sygnatura:
  ZP/02/19

  Zamieszczono:
  17 kwietnia 2019

  Zobacz więcej
  WYKONANIE MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ INSTYTUTU ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA W KRAKOWIE. ZNAK SPRAWY ZP/0001/RB/2019

  Sygnatura:
  ZP/0001/RB/2019

  Zamieszczono:
  9 marca 2019

  Zobacz więcej
  DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO

  Sygnatura:
  ZP/01/19

  Zamieszczono:
  25 stycznia 2019

  Zobacz więcej
  Usługi w zakresie sprzątania wnętrz budynków IZTW oraz terenów zewnętrznych wraz z usługami pomocniczymi

  Sygnatura:
  ZP/0002/PU/2018

  Zamieszczono:
  13 listopada 2018

  Zobacz więcej
  Dostawa serwerów wraz z niezbędnymi podzespołami i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/0002/PD/2018

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA

  Sygnatura:
  ZP/08/18

  Zamieszczono:
  26 października 2018

  Zobacz więcej
  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA

  Sygnatura:
  ZP/07/18

  Zamieszczono:
  7 września 2018

  Zobacz więcej
  Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa

  Sygnatura:
  ZP/06/18

  Zamieszczono:
  24 sierpnia 2018

  Zobacz więcej
  Ochrona mienia

  Sygnatura:
  ZP/05/18

  Zamieszczono:
  2 sierpnia 2018

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej

  Sygnatura:
  ZP/04/18

  Zamieszczono:
  26 lipca 2018

  Zobacz więcej
  Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych z głowicą o sile min. 10 kN z bezkontaktowym ekstensometrem i z możliwością rozbudowy o piec do badań wysokotemperaturowych

  Sygnatura:
  ZP/03/18

  Zamieszczono:
  29 maja 2018

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/2018

  Zamieszczono:
  11 maja 2018

  Zobacz więcej
  Wielofunkcyjna platforma preparatyki- specjalistyczne urządzenie do pobierania materiału badawczego

  Sygnatura:
  ZP/02/18

  Zamieszczono:
  9 maja 2018

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

  Sygnatura:
  ZP/01/18

  Zamieszczono:
  15 stycznia 2018

  Zobacz więcej
  Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż laserowego urządzenia do cięcia i kształtowania materiałów supertwardych wraz z niezbędnym wyposażeniem

  Sygnatura:
  ZP/0003/PD/2017

  Zamieszczono:
  27 września 2017

  Zobacz więcej
  Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki „Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii”

  Sygnatura:
  ZP/14/17

  Zamieszczono:
  20 września 2017

  Zobacz więcej
  Dostawa specjalistycznego stanowiska do wysokowydajnych obliczeń oraz specjalistycznego oprogramowania

  Sygnatura:
  ZP/15/17

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Dostawa, montaż uruchomienie i instruktaż szlifierki do materiałów ceramicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem

  Sygnatura:
  ZP/0002/PD/2017

  Zamieszczono:
  15 września 2017

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/2017

  Zamieszczono:
  10 lipca 2017

  Zobacz więcej
  Usługa ochrony osób i mienia IZTW

  Sygnatura:
  ZP/0001/PU/2017

  Zamieszczono:
  24 maja 2017

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część IV

  Sygnatura:
  ZP/06/17

  Zamieszczono:
  16 marca 2017

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część II

  Sygnatura:
  ZP/05/17

  Zamieszczono:
  28 lutego 2017

  Zobacz więcej
  Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa

  Sygnatura:
  ZP/04/17

  Zamieszczono:
  7 lutego 2017

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część III

  Sygnatura:
  ZP/03/17

  Zamieszczono:
  27 stycznia 2017

  Zobacz więcej
  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek

  Sygnatura:
  ZP/10/16

  Zamieszczono:
  22 grudnia 2016

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/08/16

  Zamieszczono:
  18 listopada 2016

  Zobacz więcej
  Usługi w zakresie sprzątania wnętrz budynków IZTW oraz terenów zewnętrznych wraz z usługami pomocniczymi. Sprawa ZP/0001/PU/2016

  Sygnatura:
  ZP/0001/PU/2016

  Zamieszczono:
  27 października 2016

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW. Sprawa ZP/0002/PD/2015

  Sygnatura:
  ZP/0002/PD/2015

  Zamieszczono:
  29 czerwca 2015

  Zobacz więcej
  Dostawa i uruchomienie komory rękawicowej do prac z materiałami czułymi na obecność tlenu i wilgoci. Sprawa ZP/0001/PD/2015

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/2015

  Zamieszczono:
  13 maja 2015

  Zobacz więcej
  Opracowanie, wykonanie i instalacja systemu do nagrzewania prasy wysokociśnieniowej prądem impulsowym wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania. Sprawa ZP/0003/PU/2014

  Sygnatura:
  ZP/0003/PU/2014

  Zamieszczono:
  21 listopada 2014

  Zobacz więcej
  Usługi telekomunikacyjne

  Sygnatura:
  ZP/0002/PU/2014

  Zamieszczono:
  12 sierpnia 2014

  Zobacz więcej
  Usługa ochrony osób i mienia IZTW

  Sygnatura:
  ZP/0001/PU/2014

  Zamieszczono:
  5 czerwca 2014

  Zobacz więcej
  Dostawa precyzyjnej wagi laboratoryjnej. Sprawa ZP/0002/PD/2014

  Sygnatura:
  ZP/0002/PD/2014

  Zamieszczono:
  6 marca 2014

  Zobacz więcej
  Dostawa przyrządu do bezstykowego pomiaru struktury geometrycznej powierzchni z wyposażeniem i oprogramowaniem. Sprawa ZP/0001/PD/2014

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/2014

  Zamieszczono:
  18 lutego 2014

  Zobacz więcej
  Dostawa systemu zasilania prasy wysokociśnieniowej włączając inwertor i transformator z blokiem diód prostowniczych wraz z systemem bezpieczeństwa

  Sygnatura:
  ZP/0009/PD/2013

  Zamieszczono:
  19 listopada 2013

  Zobacz więcej
  Kompleksowa usługa sprzątania wnętrz budynków, terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej

  Sygnatura:
  ZP/0003/PU/2013

  Zamieszczono:
  4 października 2013

  Zobacz więcej
  Dostawa infrastruktury serwerowej wraz z niezbędnymi licencjami

  Sygnatura:
  ZP/0007/PD/2013

  Zamieszczono:
  24 września 2013

  Zobacz więcej
  Usługi ubezpieczeniowe

  Sygnatura:
  ZP/0002/PU/2013

  Zamieszczono:
  6 września 2013

  Zobacz więcej
  Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż dylatometru z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/0006/PD/2013

  Zamieszczono:
  13 sierpnia 2013

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW

  Sygnatura:
  ZP/0005/PD/2013

  Zamieszczono:
  18 lipca 2013

  Zobacz więcej
  Dostawa infrastruktury sieciowej dla rozbudowy sieci szkieletowej LAN.

  Sygnatura:
  ZP/0004/PD/2013

  Zamieszczono:
  27 czerwca 2013

  Zobacz więcej
  Dostawa uniwersalnego miernika twardości

  Sygnatura:
  ZP/0002/PD/2013

  Zamieszczono:
  27 lutego 2013

  Zobacz więcej
  Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/2013

  Zamieszczono:
  13 lutego 2013

  Zobacz więcej
  Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na zasadach prenumeraty

  Sygnatura:
  ZP/0007/D/2011

  Zamieszczono:
  22 listopada 2012

  Zobacz więcej
  Usługi sprzątania wnętrz budynków, terenów zewnętrznych wraz z pielęgnację zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

  Sygnatura:
  ZP/0006/PU/2011

  Zamieszczono:
  4 października 2012

  Zobacz więcej
  Usługa wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości IZTW w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/0002/PU/2012

  Zamieszczono:
  31 maja 2012

  Zobacz więcej
  Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż urządzenia do selektywnego spiekania laserowego stopów tytanu z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/0004/PD/2012

  Zamieszczono:
  18 maja 2012

  Zobacz więcej
  Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż automatycznego rentgenowskiego dyfraktometru z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/0003/PD/2012

  Zamieszczono:
  15 maja 2012

  Zobacz więcej
  Wymiana stolarki okiennej w budynku „E” Instytutu

  Sygnatura:
  ZP/0002/PRB/2012

  Zamieszczono:
  23 kwietnia 2012

  Zobacz więcej
  Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu wideokonferencyjnego

  Sygnatura:
  ZP/0002/PD/2012

  Zamieszczono:
  2 marca 2012

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby IZTW.

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/2012

  Zamieszczono:
  7 lutego 2012

  Zobacz więcej
  Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji ogólnospławnej wraz z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi na terenie IZTW.

  Sygnatura:
  ZP/0004/PRB/2011

  Zamieszczono:
  27 września 2011

  Zobacz więcej
  Wymiana stolarki okiennej w budynkach „A” i „B” Instytutu

  Sygnatura:
  ZP/0003/PRB/2011

  Zamieszczono:
  18 sierpnia 2011

  Zobacz więcej
  Usługi telekomunikacyjne

  Sygnatura:
  ZP/0005/PU/2011

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Dostawa oprogramowania do zarządzania urządzeniami aktywnymi w sieci LAN Instytutu

  Sygnatura:
  ZP/0005/PD/2011

  Zamieszczono:
  3 sierpnia 2011

  Zobacz więcej
  Wymiana wykładzin posadzkowych PCV oraz ułożenie posadzek z płytek ceramicznych na wybranych ciągach komunikacyjnych bud. F

  Sygnatura:
  ZP/0001/PRB/2011

  Zamieszczono:
  5 lipca 2011

  Zobacz więcej
  Usługa ochrony osób i mienia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/0004/PU/2011

  Zamieszczono:
  27 maja 2011

  Zobacz więcej
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez Jednostkę Notyfikowaną, certyfikacji wyrobów i usług oraz badań prowadzonych przez Laboratorium Akredytowane

  Sygnatura:
  ZP/0003-1/PU/2011

  Zamieszczono:
  24 maja 2011

  Zobacz więcej
  Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telefonii internetowej VoIP i telefonii analogowej

  Sygnatura:
  ZP/0003-1/PD/2011

  Zamieszczono:
  19 maja 2011

  Zobacz więcej
  Dostawa systemu CAD do wspomagania prac badawczo – rozwojowych i konstrukcyjnych w IZTW

  Sygnatura:
  ZP/01/D/PIG605/2010

  Zamieszczono:
  7 marca 2011

  Zobacz więcej
  Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej IZTW, usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie badań i certyfikacji, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności …

  Sygnatura:
  ZP/0001/PU/2011

  Zamieszczono:
  14 stycznia 2011

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/2011

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na zasadach prenumeraty

  Sygnatura:
  ZP/0001/D/2010

  Zamieszczono:
  23 listopada 2010

  Zobacz więcej
  Dostawa aktywnych urządzeń sieci z obsługą PoE wraz z urządzeniami zasilania awaryjnego UPS

  Sygnatura:
  ZP/10/D/PIG605/2010

  Zamieszczono:
  8 listopada 2010

  Zobacz więcej
  Modernizacja dwóch dźwigów osobowych Q 800 kg i Q 500 kg (nr rejestracyjny n3112009437 i n3112009438)

  Sygnatura:


  Zamieszczono:
  1 września 2010

  Zobacz więcej
  Modernizacja dwóch dźwigów osobowych Q 800 kg i Q 500 kg (nr rejestracyjny n3112009437 i n3112009438)

  Sygnatura:
  ZP/0003/PU/2010

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Dostawa pieca mikrofalowego do spiekania ceramiki

  Sygnatura:
  ZP/03/D/PIG602/2010

  Zamieszczono:
  25 sierpnia 2010

  Zobacz więcej
  Dostawa zaawansowanego systemu CAM do projektowania obróbki na centrach obróbkowych ze sterowaniem pięcioosiowym

  Sygnatura:
  P/05-1/D/PIG605/2010

  Zamieszczono:
  12 lipca 2010

  Zobacz więcej
  Dostawa materiałów do modernizacji sieci i podzespołów komputerowych w IZTW

  Sygnatura:
  ZP/04-1/D/PIG605/2010

  Zamieszczono:
  1 lipca 2010

  Zobacz więcej
  Usługa wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości IZTW w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/0002/PU/2010

  Zamieszczono:
  30 maja 2010

  Zobacz więcej
  Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż wysokopróżniowego pieca oporowego do spiekania do temperatury rzędu 2000°C z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/02/D/PIG602/2010

  Zamieszczono:
  7 kwietnia 2010

  Zobacz więcej
  Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do spiekania metodą spark plasma sintering (SPS) z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/0007/PD/2009

  Zamieszczono:
  28 stycznia 2010

  Zobacz więcej
  Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

  Sygnatura:
  ZP/0002-2/PU/2009

  Zamieszczono:
  19 stycznia 2010

  Zobacz więcej
  Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

  Sygnatura:
  ZP/0004/PD/2009

  Zamieszczono:
  8 grudnia 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na zasadach prenumeraty

  Sygnatura:
  ZP/003/PD/2009

  Zamieszczono:
  23 listopada 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa pras hydraulicznych i hydropneumatycznych

  Sygnatura:
  ZP/0004/PD/2009

  Zamieszczono:
  10 listopada 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż spektrometru rentgenowskiego, EDS – INCA Energy 350 (Oxford) z wyposaśeniem i oprogramowaniem – wymiana spektrometru EDS firmy IXRF.

  Sygnatura:
  ZP/258/D/2009

  Zamieszczono:
  1 lipca 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej czynnej do obiektów Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/63A/D/2009

  Zamieszczono:
  25 maja 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa uniwersalnego testera do badań tribologicznych materiałów z oprogramowaniem i wyposażeniem

  Sygnatura:
  ZP/190/D/2009

  Zamieszczono:
  22 maja 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa czasopism polskich na zasadach prenumeraty na 2009 r

  Sygnatura:
  496 - 2009

  Zamieszczono:
  15 stycznia 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa czasopism zagranicznych na zasadach prenumeraty na 2009 r. wraz z odprawą celną

  Sygnatura:
  3296 - 2009

  Zamieszczono:
  12 stycznia 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa sieciowego systemu archiwizacji dla komputerów i serwerów

  Sygnatura:
  2245-2009

  Zamieszczono:
  5 stycznia 2009

  Zobacz więcej
  Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i usługami pomocniczymi …

  Sygnatura:
  251156-2008

  Zamieszczono:
  27 listopada 2008

  Zobacz więcej
  Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej A4 – szt. 1 i drukarki atramentowej A4 – szt. 1

  Sygnatura:
  237281 - 2008

  Zamieszczono:
  26 września 2008

  Zobacz więcej
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu: prowadzenia działalności przez jednostkę notyfikowaną, certyfikacji wyrobów i usług oraz badań wykonywanych przez laboratorium akredytowane

  Sygnatura:
  ZP/122/U/08

  Zamieszczono:
  4 lipca 2008

  Zobacz więcej
  Usługa wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych w okresie 24 miesięcy

  Sygnatura:
  150464-2008

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych A4 szt. 2, drukarki atramentowej A4 – szt. 1, oraz monitora ekranowego LCD 19 cali – szt. 1

  Sygnatura:
  150362-2008

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Dostawa zestawu komputerowego

  Sygnatura:
  113170-2008

  Zamieszczono:
  28 maja 2008

  Zobacz więcej
  Dostawa Notebooka

  Sygnatura:
  113175-2008

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Usługa wycinki, nasadzania i pielęgnacji drzew wykonana na terenach nieruchomości zamawiającego w Krakowie

  Sygnatura:
  29892-2008

  Zamieszczono:
  17 marca 2008

  Zobacz więcej
  Dostawa kserokopiarko-drukarki sieciowej

  Sygnatura:
  29892-2008

  Zamieszczono:
  13 lutego 2008

  Zobacz więcej
  Usługi ubezpieczenia budynków, urządzeń, wyposażenia, gotówki i pojazdów mechanicznych oraz odpowiedzialności cywilnej deliktowej

  Sygnatura:
  3929-2008

  Zamieszczono:
  7 stycznia 2008

  Zobacz więcej
  Usługa dostawy polskich czasopism w roku 2008

  Sygnatura:
  59035 - 2007

  Zamieszczono:
  28 grudnia 2007

  Zobacz więcej
  Usługa dostawy serwera bazy danych i usług sieciowych

  Sygnatura:
  259074-2008

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Usługa dostawy czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną w roku 2008

  Sygnatura:
  259007-2007

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych instalacyjnych obejmujące wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, wraz z dostawą urządzeń i materiałów …

  Sygnatura:
  243826-2007

  Zamieszczono:
  7 grudnia 2007

  Zobacz więcej
  Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące wykonanie sufitów podwieszanych gipsowych …

  Sygnatura:
  243860-2007

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Roboty budowlane instalacyjne elektryczne obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych i odbiorników technologicznych …

  Sygnatura:
  243773-2007

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące hydroizolację żelbetonową

  Sygnatura:
  220342-2007

  Zamieszczono:
  13 listopada 2007

  Zobacz więcej
  Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące modernizację centralnego ogrzewania wybranych pomieszczeń w siedzibie zamawiającego w Krakowie

  Sygnatura:
  195099-2007

  Zamieszczono:
  4 września 2007

  Zobacz więcej
  Dostawa zestawu komputerowego

  Sygnatura:
  195093-2007

  Zamieszczono:
  21 sierpnia 2007

  Zobacz więcej
  Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące przebudowę dojść i wjazdów komunikacyjnych przy hali doświadczalnej H w siedzibie zamawiającego w Krakowie

  Sygnatura:
  195098-2007

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe w obiektach kubaturowych hali „H” i budynku „C” obejmujące modernizację posadzki przemysłowej, roboty dekarskie, murarskie, tynkarskie, malarskie, instalacyjne, dostawy ślusarki AL okiennej …

  Sygnatura:
  OZU/2007/07/23-490271

  Zamieszczono:
  8 czerwca 2007

  Zobacz więcej
  Dostawa centrum obróbkowego do szybkiej obróbki HSC

  Sygnatura:
  ZP-403

  Zamieszczono:
  2 kwietnia 2007

  Zobacz więcej
  Dostawa zestawu komputerowego

  Sygnatura:
  29850-2008

  Zamieszczono:
  13 lutego 2007

  Zobacz więcej
  Dostawa komory bezechowej do badań emisji i odporności na emisję promieniowania elektromagnetycznego

  Sygnatura:
  2007-058544

  Zamieszczono:
  15 stycznia 2007

  Zobacz więcej
  Dostawa systemu do mikro obróbki EDM

  Sygnatura:
  ZP-303

  Zamieszczono:
  27 listopada 2006

  Zobacz więcej

  DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO II

  Sygnatura:
  ZP/03/19

  Zamieszczono:
  17 czerwca, 2019

  Zobacz więcej
  Modernizacja infrastruktury budowlanej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/0003/RB/2018

  Zamieszczono:
  20 września, 2018

  Zobacz więcej
  Modernizacja infrastruktury budowlanej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

  Sygnatura:
  ZP/0002/RB/2018

  Zamieszczono:
  27 sierpnia, 2018

  Zobacz więcej
  Modernizacja infrastruktury budowlanej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/0001/RB/2018

  Zamieszczono:
  29 lipca, 2018

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

  Sygnatura:
  ZP/17/17

  Zamieszczono:
  6 grudnia, 2017

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

  Sygnatura:
  ZP/16/17

  Zamieszczono:
  30 października, 2017

  Zobacz więcej
  Dostawa specjalistycznego stanowiska do wysokowydajnych obliczeń oraz specjalistycznego oprogramowania

  Sygnatura:
  ZP/13/17

  Zamieszczono:
  29 sierpnia, 2017

  Zobacz więcej
  Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki „Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii”

  Sygnatura:
  ZP/12/17

  Zamieszczono:
  25 sierpnia, 2017

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

  Sygnatura:
  ZP/11/17

  Zamieszczono:
  10 sierpnia, 2017

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

  Sygnatura:
  ZP/09/17

  Zamieszczono:
  14 lipca, 2017

  Zobacz więcej
  Usługa serwisowa obejmująca okresowe przeglądy techniczne oraz naprawy serwisowe, wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla urządzenia „Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej V|Tome|xL-450”

  Sygnatura:
  ZP/08/17

  Zamieszczono:
  4 maja, 2017

  Zobacz więcej
  Usługa serwisowa obejmująca okresowe przeglądy techniczne oraz naprawy serwisowe, wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla urządzenia „Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej V|Tome|xL-450”

  Sygnatura:
  ZP/07/17

  Zamieszczono:
  16 marca, 2017

  Zobacz więcej
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część II

  Sygnatura:
  ZP/02/17

  Zamieszczono:
  27 stycznia, 2017

  Zobacz więcej
  Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa

  Sygnatura:
  ZP/09/16

  Zamieszczono:
  16 grudnia, 2016

  Zobacz więcej
  Wymiana stolarki okiennej w budynku E

  Sygnatura:
  ZP/0001/PRB/2012

  Zamieszczono:
  27 marca, 2012

  Zobacz więcej
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie badań i certyfikacji

  Sygnatura:
  ZP/0003/PU/2011

  Zamieszczono:
  12 maja, 2011

  Zobacz więcej
  Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telefonii internetowej VoIP i telefonii analogowej

  Sygnatura:
  ZP/0003/PD/2011

  Zamieszczono:
  10 maja, 2011

  Zobacz więcej
  Dostawa zaawansowanego systemu CAM do projektowania obróbki na centrach obróbkowych ze sterowaniem pięcioosiowym

  Sygnatura:
  ZP/05/D/PIG605/2010

  Zamieszczono:
  24 czerwca, 2010

  Zobacz więcej
  Dostawa materiałów do modernizacji sieci i podzespołów komputerowych w IZTW

  Sygnatura:
  ZP/04/D/PIG605/2010

  Zamieszczono:
  16 czerwca, 2010

  Zobacz więcej
  Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

  Sygnatura:
  ZP/0002-1/PU/2009

  Zamieszczono:
  24 listopada, 2009

  Zobacz więcej
  Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

  Sygnatura:
  ZP/0002/PU/2009

  Zamieszczono:
  16 listopada, 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa wraz z instalacją wysokopróżniowego, oporowego pieca do spiekania do temperatury rzędu 2300°C z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/229 – 3/D/2009

  Zamieszczono:
  7 września, 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa i montaż układu pomiarowego – dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/0001/PD/09

  Zamieszczono:
  13 sierpnia, 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa wraz z instalacją wysokopróżniowego, oporowego pieca do spiekania do temperatury rzędu 2300°C z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/229-2/D/2009

  Zamieszczono:
  27 lipca, 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa wraz z instalacją wysokopróżniowego, oporowego pieca do spiekania do temperatury rzędu 2300°C z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/229-1/D/2009

  Zamieszczono:
  18 czerwca, 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa wraz z instalacją wysokopróżniowego, oporowego pieca do spiekania do temperatury rzędu 2300 stopni Celcjusza z wyposażeniem i oprogramowaniem

  Sygnatura:
  ZP/229/D/2009

  Zamieszczono:
  3 czerwca, 2009

  Zobacz więcej
  Usługa wykonania w okresie od 25 maja 2009 r. przez kolejne 24 miesiące kontroli stabu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych

  Sygnatura:
  ZP/034/U/2009

  Zamieszczono:
  27 maja, 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

  Sygnatura:
  ZP/63/D/2009

  Zamieszczono:
  22 kwietnia, 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa drukarki laserowej kolorowej A4

  Sygnatura:
  ZP/744/D/08-1

  Zamieszczono:
  5 stycznia, 2009

  Zobacz więcej
  Dostawa zestawu komputerowego – stacji graficznej CAD/CAE

  Sygnatura:
  ZP/744/D/08 – 1

  Zamieszczono:
  16 grudnia, 2008

  Zobacz więcej
  Dostawa zestawu komputerowego (stacji graficznej CAD/CAE)

  Sygnatura:
  ZP/744/D/08

  Zamieszczono:
  15 października, 2008

  Zobacz więcej
  Dostawa drukarki laserowej kolorowej A4

  Sygnatura:
  ZP/794/D/08

  Zamieszczono:


  Zobacz więcej
  Wykonanie w latach 2008 do 2012 (48 mcy) kontroli stanu technicznego i oceny przydatności do użytkowania …

  Sygnatura:
  ZP/744/D/08

  Zamieszczono:
  8 października, 2008

  Zobacz więcej
  Wykonanie w latach 2008 do 2012 (48 mcy) kontroli stanu technicznego i oceny przydatności do użytkowania…

  Sygnatura:
  ZP/143/U/08

  Zamieszczono:
  8 września, 2008

  Zobacz więcej
  Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej A4 – szt. 1 i drukarki atramentowej A4 – szt. 1

  Sygnatura:
  ZP/640/D/08, ZP/641/D/08

  Zamieszczono:
  7 sierpnia, 2008

  Zobacz więcej
  Dostawa zestawu komputerowego

  Sygnatura:
  ZP/1268/D/07

  Zamieszczono:
  31 grudnia, 2007

  Zobacz więcej
  Dostawa kserokopiarko-drukarki sieciowej

  Sygnatura:
  ZP/681/D/07

  Zamieszczono:
  5 grudnia, 2007

  Zobacz więcej
  Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe w obiektach kubaturowych obejmujące przebudowę przewiązki komunikacyjnej H-E …

  Sygnatura:
  ZP/011/RB/07-1

  Zamieszczono:
  5 października, 2007

  Zobacz więcej
  Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe w obiektach kubaturowych obejmujące przebudowę przewiązki komunikacyjnej H-E …

  Sygnatura:
  ZP/011/RB/07

  Zamieszczono:
  12 września, 2007

  Zobacz więcej
  Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące hydroizolację żelbetonową

  Sygnatura:
  ZP/006/RB/07

  Zamieszczono:
  28 sierpnia, 2007

  Zobacz więcej
Skip to content