Elżbieta Tomczyk

Elżbieta Tomczyk

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr Adriany Gilarskiej z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz z Centrum Technologii Inspirowanych Naturą w Łukasiewicz – KIT!

Dr Adriana Gilarska została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii za wyróżniającą się rozprawę doktorską za rok 2022. Nagrodzona praca pt. „Bioaktywne nanokompozyty dla potrzeb inżynierii tkankowej” powstała w ramach Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich FCB na Wydziale Fizyki i…

Kick-off meeting w Mediolanie

Za nami kick-off meeting w Mediolanie! W dniach 6-7 listopada zespół badawczy Łukasiewicz – KIT uczestniczył w spotkaniu inaugurującym projekt pt. „M-TES: Metallic phase change material composites for Thermal Energy management”, finansowanym w ramach konkursu European Commission Horizon Europe EIC…

Prestiżowa nagroda dla wynalazku z Łukasiewicz – KIT! Srebrny Laur Innowacyjności 2022/2023 za materiał „DuplexCER”

Prestiżowa nagroda dla wynalazku z Łukasiewicz – KIT! Srebrny Laur Innowacyjności 2022/2023 za materiał „DuplexCER – wysokowydajna ceramika narzędziowa o strukturze dwufazowej do skutecznej obróbki nadstopów niklu” opracowywany w ramach projekt finansowanego ze środków Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w…

Daniel Toboła – Lider Obszaru Obróbki Skrawaniem i Narzędzi w Centrum Materiałów I Technologii Wytwarzania – otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Z radością informujemy, że decyzją Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH University of Krakow) dnia 29 września 2023 roku Daniel Toboła – Lider Obszaru Obróbki Skrawaniem i Narzędzi w Centrum Materiałów I…

Wymiany Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych

Jesteśmy na 11. edycji Wymiany Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych, która odbywa się w Kazimierzu Dolnym w dniach 6-7 września 2023. Jednym z ekspertów, dzielących się z uczestnikami swoim doświadczeniem, jest dr Mirosława Stelengowska – Dyrektor Centrum Technologii Inspirowanych Naturą w…

Startuje projekt EDIH! Rozpędzamy przemysł 4.0 w polskich firmach – konsorcjum hub4industry uruchamia projekt European Digital Innovation Hub

1 stycznia 2023 roku wystartował projekt Hub4Industry – European Digital Innovation Hub. Projekt ma na celu pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w odpowiedni sposób wdrożyć technologie cyfrowe w obszarze Przemysłu 4.0 do swojej działalności operacyjnej. Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorstw…

Skip to content