Badania nieniszczące

Badania nieniszczące są alternatywą klasycznych technik badawczych. Podczas badań niszczących, ingerujących w materię, naruszana jest struktura analizowanego obiektu, co często wpływa na zaburzenie końcowych rezultatów. Chcąc zatem badać element funkcjonalny bez naruszania jego oryginalnej konstrukcji należy wybrać technikę badań nieniszczących.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny oferuje następujące badania nieniszczące:

  • badania nieniszczące gotowych elementów – tomografia komputerowa TK i radiografia RTG, metoda magnetyczno-proszkowa MT oraz ultradźwiękowa UT
  • badania nieniszczące poprawności wymiarowo-kształtowej oraz jakości zewnętrznej powierzchni (metrologia techniczna)
  • wyznaczanie modułu Younga metodą ultradźwiękową
Tomografia komputerowa (TK) – Analiza defektów w odlewie
Tomografia komputerowa (TK) – Struktura stopu aluminium AlSi7Mg o budowie komórkowej
Tomografia komputerowa (TK) – Wentyl samochodowy
Skip to content