Opublikowane dnia 13.11.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego IV
Sygnatura:
ZP/12/20
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.11.30 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) I piętro - sala konferencyjna
Data otwarcia:
2020.11.30 o godz. 09:15
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie-ZP12
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1. Quad Pro Sp. z o.o. 31-321 Kraków, ul. Fiszera 5

Część II
Kwota brutto: 110700,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

2. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Babińskiego 62a, 30-393 Kraków

Część I
Kwota brutto: 148770,96 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Część II
Kwota brutto: 124704,78 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

3. Onex Group Jakub Hryciuk al. N.M.P. 34, 42-200 Częstochowa

Część V
Kwota brutto: 53669,44 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

4. S3S Sp. z o.o. Podleśna 37 01-673 Warszawa
Adres do koresp. 01-927 Warszawa ul. Żółwia 22 lok.73

Część II
Kwota brutto: 115620,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

5. COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice

Część IV
Kwota brutto: 1599,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Część V
Kwota brutto: 4612,50 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Część VI
Kwota brutto: 1205,40 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

6. ADT GROUP Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

Część II
Kwota brutto: 153750,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości:
Część I – 180 000,00 PLN
Część II – 120 000,00 PLN
Część III – 8000,00 PLN
Część IV – 1500,00 PLN
Część V – 6000,00 PLN
Część VI – 1300,00 PLN
Część VII – 11000,00 PLN

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content