Wykonanie systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego w pomieszczeniu laboratoryjnym w budynku BLT należącym do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Zakopiańskiej 73 w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację dostawy urządzenia Potencjostat / Galwanostat

Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy urządzenia Potencjostat / Galwanostat

Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług doradztwa prawnego na warunkach określonych w tym zaproszeniu

Skip to content