Regulamin Udzielania zamówień o wartości netto przekraczających kwotę 50 000 PLN netto oraz mniejszej niż 130 000 PLN netto

Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP

Zaproszenie do składania ofert: Przedmiot zamówienia –  zakup licencji Microsoft 365 A3 oraz A5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji Microsoft 365 A3 oraz A5

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 270 szt. kluczy bezpieczeństwa U2F USB-A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 270 szt. kluczy bezpieczeństwa U2F USB-A

Skip to content