Regulamin Udzielania zamówień o wartości netto przekraczających kwotę 50 000 PLN netto oraz mniejszej niż 130 000 PLN netto

Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP

Zaproszenie do składania ofert na przeglądy konserwacyjne i okresowe systemów tomografii komputerowej CT: Nanotom 180 SN1536 oraz V|tome|x L-450 na rok 2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty systemów tomografii komputerowej CT: Nanotom 180 SN1536 oraz V|tome|x L-450 na rok 2023

Skip to content