Regulamin Udzielania zamówień o wartości netto przekraczających kwotę 50 000 PLN netto oraz mniejszej niż 130 000 PLN netto

Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie techniczne dla oprogramowania VGStudioMax pracującego z systemem CT na okres 12 miesięcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wsparcie techniczne dla oprogramowania VGStudioMax pracującego z systemem CT na okres 12 miesięcy

Skip to content